Trích đoạn "Tìm lại cuộc đời"

By Đặng Hoàng Thái

More...

Nói xấu vợ (II)

By Đặng Hoàng Thái

More...

Vợ như Ô-sin

By Đặng Hoàng Thái

More...

Ảnh nghệ thuật sưu tầm từ photo.vn

By Đặng Hoàng Thái


More...

cười chúm chím:

By Đặng Hoàng Thái


 

More...

Thư giãn

By Đặng Hoàng Thái

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'775','d6gc4hjugsh7unlb69fg5golk4','0','Guest','0','54.80.102.170','2018-08-21 20:21:40','/ac17137/thu-gian.html')