Đường hoa

Thầy tôi - một nhà báo già từng là PV báo Tuổi Trẻ Thanh Niên và uỷ viên Hội đồng biên tập Sài Gòn Tiếp Thị. Bây giờ tuổi đã gần 70 ông vẫn thích đi rày đây mai đó. Sau mỗi đận lang thang ông thường gởi cho chúng tôi xem ảnh những nơi mà ông đã đi qua...

Chiều 28 tết ông gởi cho chúng tôi ảnh đường hoa Nguyễn Huệ. Đẹp thật nhưng ngẫm lại buồn cho một đường hoa đã từng tồn tại ở Thị xã Tây Ninh suốt hàng chục năm trời đậm nét trên bến dưới thuyền. Tiếc nhưng biết làm sao...

Đường hoa Nguyễn Huệ - TP. HCM

Chợ Hoa Thị xã Tây Ninh - người xem nhiều hơn người mua vì mua một chậu hoa kiểng phải è cổ ra mà vác mấy trăm mét mới ra đến cổng. Chợ Hoa lại chẳng có hồn chẳng có chút gì gọi là nét riêng để gây ấn tượng 

Chẳng ai đến chụp ảnh để làm kỷ niệm như Chợ hoa Cầu Quan những năm trước

Cũng không còn cảnh trên bến dưới thuyền

Còn lại một đường hoa lạnh vắng dành cho những cặp tình nhân  

Đ.H.T

   

Tonphan

Tiếc và nhớ!