Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh

nguyenducthien

Mấy hôm nay chú theo dõi tất cả nhưng phim tài liệu và Bác Hồ vẫn thấy xúc động Thái ạ. Một con người thật vĩ đại. chỉ nhìn lại những người dân thương khóc là thấy tình cảm của nhân dân dành cho bác rồi.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'775','65bf9g9un2uns0gdq4che4jav3','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-24 06:39:55','/a181476/le-quoc-tang-chu-tich-ho-chi-minh.html')