Nói xấu vợ (II)

nguyenducthien

tấu noi kiểu nay bây giờ hơi hiếm. ngày xưa mìnhh rất thích loại tấu này. Có một ông bạn già ở Khu Gang thép tên là Trọng Thể ( nay đa về thiên cổ) sáng tác và biểu diễn loại tâu này rất siêu. Ông ấy mô tả một trận đang Tàu trên biên giới mà cườn nôn ruột. Vui lắm Thái ạ.