KHU DI TÍCH TUA HAI ĐÃ CÓ VĂN BIA

Khánh thành từ năm 2005 nhưng phải đến những ngày đầu năm 2009 Khu di tích Lịch sử Tua Hai (xã Đồng Khởi huyện Châu Thành) mới thật sự có văn bia do nhà văn hoá Huỳnh Ngọc Trãng chấp bút.

Văn bia Chiến thắng Tua Hai khá dài được chạm khắc nhũ vàng trên nền đá hoa cương. Được biết văn bia đã được các nhà cách mạng lão thành lãnh đạo Tỉnh uỷ UBND tỉnh nhiều lần góp ý chỉnh sửa.

Dưới đây là toàn văn:

"Nước Việt Nam là một

Dân tộc Việt Nam là một

Sông có thể cạn núi có thể mòn

Song chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

Thế mà sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954

Một nửa giang sơn miền Nam ruột thịt giặc Mỹ mưu toan chiếm đoạt xúi Diệm - Nhu chia cắt Bắc Nam; từ trảng đồng cho đến chốn thị thành nơi nào cũng thấy dựng khám đóng đồn hãm người hại vật.

Ngày khủng bố: đánh mẹ trói cha;

Đêm tuần tra: bắn anh giết chị.

Trên núi Điện: cốt Bà khóc khô dòng lệ;

Dưới Vàm Cỏ Đông: cây khô lá rũ nước đứng lặng... ngừng trôi.

Ngoài thôn vắng cha ngồi ôm cột đấm ngực: khóc con bắt lính;

Trong phố chợ hắt hiu khi bóng ác dật dờ mẹ tựa cửa đợi con: nước mắt ướt đầm vạt áo.

Chờ thống nhất mỏi mòn không thấy tới: trông tin trên như mùa giáp hạt thắt thẻo đêm ngày mong lúa chín; nghe ing tai giặc ban bố luật 10: canh bạc máu Mỹ gầy ra Diệm đặt cược dân lành lên máy chém. Lấy vải thưa che mắt thánh: giặc rằng đây "cần lao" "nhân vị" - nào ai lầm việc bán chó treo dê; bởi dân ta nhờ Cách mạng có ruộng cày - nên đâu dễ xúi ai theo trò "tố Cộng".

Cuộc thế đảo điên: hoặc gìn lòng giữ chí hoặc xanh vỏ đỏ lòng vì dân nên trắng tay cũng quyết mài gươm; thời cơ chưa đến lấy rừng hoang căn cứ cũ làm chốn náu nương: tập súng rèn dao... củ khoai trái gùi đỡ dạ. Gặp lúc khó khăn: lấy rừng lùm ruộng mía làm nhà... thề với giặc trời chung không đội; nơi địa hình bất lợi: hoặc ẩn dưới hầm hoặc nấp trong bồ lúa kín... đêm đêm đi gầy lực lượng tổ chức lại phong trào.

Lúc đen tối cũng lắm kẻ số phận khiến xui chịu cảnh mưa tạt phía nào che phía ấy: phải lính vào đồn làm ngây làm dại chờ ngày nội ứng; lại có người được lệnh cải trang: mang trái nổ vào tua đến đêm hẹn hiệp đồng khai hoả. Mưu sự mấy lần nên hư mấy bận: chi bộ chi đoàn lập giữa đồn thù lột xác- hơn trăm người bị bắt bị đày ra Côn Đảo; thua keo này bày keo khác: Đảng ém người vô binh vận kiên trì nhen nhóm lại- quyết đánh một phen cho rõ mặt đá vàng.

Nắng hạn gặp mưa rào

Nghị quyết 15 truyền về Bàu Rã

Kẻ đào đất móc súng lên

Người lặn sông mò súng lại...

Ở Đồng Rùm búa đe inh ỏi: người làm trái kẻ lắp ngòi để tính chuyện to;

Nơi căn cứ Bời Lời Dương Minh Châu: Xứ uỷ chọn Tua Hai quyết thắng trận đầu phát súng lệnh mở màn vũ trang Đồng Khởi.

Tháng Giêng 1960 đêm 25 rạng ngày 26...

Bộc phá nổ vang cháy rực đồn thù - đập nát Tua Hai xoá tan phiên hiệu trung đoàn;

Trong đánh ra ngoài đánh vào bốn mũi đồng loạt xung phong: căn cứ Lam Sơn- tua lớn tháp cao trong chớp mắt ta giành quyền làm chủ.

Sở chủ huy trận địa pháo khi thiết giáp nhà sĩ quan... đều bị phá banh: trên trăm tên tan xác;

Kho súng giặc - cửa mở toang dân công ùa vào: kẻ vác người khiêng về cứ hơn nghìn cây súng.

Lũ địch kinh hoàng: nộp súng xin hàng;

Ta mở cửa sanh: tha tại chỗ 500 sĩ quan và lính.

Tin chiến thắng truyền đi: nức lòng cả nước;

Miền Nam ta ngậm oán nuốt hờn nay thời cơ đã tới- xông lên phá kềm diệt ác.

Đồn Vịnh Hảo Đước rồi bốt nhỏ đồn ta giặc sảng hồn bỏ chạy để giữ lấy thân;

Ở Tây Ninh mấy tháng đầu năm: hai phần ba làng xã- nổi trống mõ vùng lên giải phóng. Trên miền Đông: thế ta như như chẻ nứa; dưới miền Tây: ngọn triều Đồng Khởi dậy phong ba nhận tề nguỵ trong cơn hồng thuỷ. Hang ổ giặc Sài Gòn tháng mười hai năm ấy: Mỹ bị đánh trận đầu nơi Gò Vấp; tổ vũ trang đội biệt động xuất quỷ nhập thần: dinh Độc Lập sứ quán Hoa Kỳ - ngày ăn không ngon tối không dám ngủ.

Đầu năm chiến thắng Tua Hai- sấm vang chớp giật;

Rừng Lò Gò - Xóm Giữa cuối năm- tám hướng tụ về đây: Đại hội lập Mặt trận dựng cờ Giải phóng.

Từ ấy cuộc kháng chiến hơn bảy nghìn ngày: xương trắng chất cao bằng núi Bắc Nam mới có ngày thống nhất;

Ròng rã hai mươi năm dài máu chảy thành sông Tổ quốc mới được Độc lập - Tự do.

Nay đất nước thanh bình: tặc tượng xây đài chỗ chiến trường xưa để lưu dấu tích:

Giờ non sông đang đổi mới dựng đá khắc bia tại nơi này ghi trang sử hào hùng: trận đầu vũ trang đánh Mỹ".

Đặng Hoàng Thái  

 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'775','72j9pn9a1trjk26ftp799erml0','0','Guest','0','54.80.219.236','2018-09-24 06:50:15','/a122451/khu-di-tich-tua-hai-da-co-van-bia.html')