Sinh nhật sếp ngày 7.11


danghoangthai

Re: Chú Thiện

Con sẽ chuyển lời chúc của chú cho chú Ba

Nguyễn Đức Thiện

gửi lời CÚC MƯNG SINH NHẬT đến 3 THÀNH nghe.